تجهیز تعمیرگاه شتاب_قائمشهر

توضیحات پروژه:

پروژه تجهیز کلینیک تخصصی شتاب اوایل سال1400 تعریف گردید. با توجه به تخصص و برنامه‌های مدیر محترم این تعمیرگاه و تاکید ایشان بر انتخاب تجهیزات باکیفیت، تیم کارادایس با ارائه مشاوره تخصصی در جهت تسهیل در انتخاب تجهیزات و در نظر گرفتن بودجه، اولویت‌ها و خدمات تخصصی تعمیرگاه در کنار ایشان بوده است.

تیم تخصصی کارادایس خود را متعهد به مشتریان خود میداند و همواره در کنار آنها در مسیر پیشرفت خواهد بود.