قطعه برای خودرو

قطعات گیربکس اتوماتیک

مخصوص ماشین

ست کامل بوش گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

سر دنده کروز گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

سنسور خروجی گیربکس اتومات s- AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

سنسور فشار خطی گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

سنسور ورودی گیربکس اتومات s- AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

شفت ورودی تیپ 4 گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

شیر برقی EVM گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

صافی گیربکس گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

فلایویل گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی
مخصوص ماشین

کابل تعویض دنده گیربکس اتومات AL4

قیمت استعلامی